Åminne Bruks starka historia

Åminne Bruk har gått från att vara en arbetsplats med många arbetare, till ett museum med många besökare. Åminne betraktades under 1800-talet som den främsta sjömalmshyttan i Småland.

En mil söder om Värnamo ligger Åminne. Här finns Åminne bruk, smålands bäst bevarade sjömalmshytta. Åminne bruk har en lång historia, som börjar redan i början av 1800-talet, då en masugn för järnframställning anlades. Denna anlades vid Åminne i Kärda socken, 10 km sydväst om Värnamo och 7 km väster om det nuvarande Åminne. Platsen för masugnen valdes på samma grund som alla äldre masugnar, eftersom det fanns vattenkraft, som de fick av ett litet vattenfall. Vattenkraften var väldigt nödvändig för att få det tunga arbetet att fungera. Man kunde, på den tiden, bara flytta råmaterial och färdiga produkter med hjälp av hästar eller oxar, som fick kämpa hårt för att dra de tunga vagnarna. På det sättet hämtades malmen till masugnen.  Masugnen sysselsatte många under de 34 åren, och producerade omkring 31 000 ton tackjärn. Den sista "blåsningen" skedde i Åminne 1934. 

Det finns ingen sanning om "hur det egentligen var" att jobba på Åminne Bruk under 1900-talet, men både platsen och historian finns kvar.