Per & Kersti i Apladalen

Någonting som förknippas med Värnamo och Värnamo marknad är Per & Kersti. Per & Kersti finns idag att beskåda i form av ett konstverk placerat utanför Prästgården (Hembygdsmuseet) i Apladalen. På sommaren gestaltar ett par ungdomar Per & Kersti och arrangerar diktvandringar där man får höra deras historia. Du kan även läsa historian om Per & Kersti här.

Kerstin Torstensdotter, även kallad Kersti, föddes 1702 i sjöbacken utanför Vislanda. Åke Nilsson, även kallad Per, föddes också år 1702 i Hönetorp utanför Vislanda. Per och Kersti träffades för första gången 1718 på knutsmässan i Värnamo och bestämde att de skulle träffas ett år senare på kyrkbacken vid soluppgången. I maj 1719 begav sig så det förälskade paret till Värnamo från varsitt håll och träffades vid kyrkbacken.

Då kom länsman...

Eftersom de var fast beslutna om att bilda familj och köpa sig en liten gård hade Per och Kersti arbetat under det gångna året för att ha råd med detta. Under denna tid hade man på grund av kriget som pågick tagit fram så kallade reservmynt i koppar som folket trodde skulle bli värda en förmögenhet. Men precis när Per och Kersti hade mötts kom länsmannen inridande och deklarerade att värdet på alla kopparmynt hade halverats. Per och Kerstis drömmar gick med ens i kras, men deras kärlek var stark och de bestämde att de skulle skiljas åt och träffas igen på samma plats om precis sex år. Då skulle de ha råd att förverkliga sina drömmar.

Efter sex år...

Som avtalat möttes de igen efter sex år och hade då arbetat ihop tillräckligt med pengar för att kunna köpa sig en liten gård och bilda familj. Gården låg i Röshult. Det var meningen att de skulle vigas av Elias Wiesel, prosten som tidigare hade varit arbetsgivare åt de båda. Men Elias gick hastigt bort och istället fick hans son Samuel Wiesel viga de förälskade paret den 2 maj 1731. Per och Kersti fick sju barn varav tre pojkar som avled i tidig ålder och fyra flickor som hade livet i behåll och kunde gifta sig i vuxen ålder. Kersti dog den 10 mars 1774, 72 år gammal. Per dog den 25 december senare samma år, båda två avled av ålderdom.

Se Per & Kersti i Apladalen

I Apladalen finns idag statyer som föreställer Per och Kersti i maj 1719 då de fick veta att kopparmyntens värde hade halverats. Länsmannen står framför Per och Kersti och läser upp brevet med den dåliga nyheten om kopparmynten. Sommartid kan man få träffa Per och Kersti, då en pojke och en flicka från trakten får gestalta kärleksparet och göra deras historia levande igen. I maj 1882 skrev Carl Snoilsky ”På Vernamo marknad”, en dikt som ville lyfta fram en bit av Sveriges historia. Carl Snoilsky var författare och ämbetsman av adlig ätt, friherrlig och grevlig släkt. Han växte upp som ensamt barn.