Värnamo - Den mänskliga tillväxtkommunen

Värnamo är en ung kommun som bildades så sent som 1971. Till ytan är kommunen 1 380 km². Vi har ca 33 000 invånare. Värnamo kommun vill växa och 2035 hoppas vi vara 40 000 invånare. För att den visionen ska uppfyllas behöver vi bygga bostäder, ha ett bra utbud av både handel och fritidsaktiviteter, och så måste det förstås både finnas jobb som människor vill ha och människor som har den kompetens som behövs.

Ett handelscentrum

Värnamobygden har tusenåriga anor från handel och blev redan tidigt en betydande marknadsplats. Idag är vi en del av Gnosjöregionen och centrum för handel och service i sydvästra delen av Jönköpings län.

Centralt i Sverige

Värnamo är beläget "mitt i smeten", med E4:an och riksväg 27 korsande varandra. I Värnamo möts också järnvägslinjen Kust-till-Kust (Kalmar-Göteborg) samt linjen Halmstad - Nässjö/Jönköping.

Stor arbetsgivare

Värnamo kommuns verksamhet är uppdelad i nio olika förvaltningar. Det totala antalet anställda är drygt 2 500 personer och kommunens årliga omsättning är cirka 1,7 miljarder kronor.

Näst största kommun i Jönköpings län

I Värnamo kommun bor ca 33 000 invånare. Vi är därmed den näst största kommunen i Jönköpings län. Och folkmängden ökar stadigt.

Genuin småföretagaranda

Här finns en nästan unik kultur vad gäller nya affärsidéer och att starta och driva företag. I denna kultur finns också förmågan och viljan att samarbeta.