Värnamo - Den mänskliga tillväxtkommunen

Foto: Jonathan Petersson

Värnamo är en ung kommun som bildades så sent som 1971. Till ytan är kommunen 1 380 km². Vi har drygt 34 000 invånare. Värnamo kommun vill växa och 2035 hoppas vi vara 40 000 invånare. För att den visionen ska uppfyllas behöver vi bygga bostäder, ha ett bra utbud av både handel och fritidsaktiviteter, och så måste det förstås både finnas jobb som människor vill ha och människor som har den kompetens som behövs.