Värnamo förr och nu

Söderströmska högfärden, huset där Rosegarden Supreme ligger idag. Foto: Historiska sällskapet gamla Wernamo

Söderströmska Högfärden

På 1870-talet fanns det inte så många hus i Värnamo att skryta med. Det var då Johan Gottfrid Söderström fick idén att bygga något alldeles extra i Värnamo. Han ville bygga störst, längst och finast. 1878 stod huset klart och hela familjen Söderström flyttade in; Johan Gottfrid, frun Laura, deras tre barn, bodbiträdet samt familjens två pigor. Men Johan Gottfrid hade beräknat sin ekonomi helt fel, inkomsterna var mycket lägre än utgifterna och 1888 fick han sälja huset. I folkmun kallades huset ”Söderströmska högfärden”.
Idag finns huset kvar men betydligt förändrat och renoverat; grunden är dock fortfarande densamma som då. Idag ligger den asiatiska restaurangen Rosegarden Supreme här. 

Hotell Scandic

1850 byggde man det första stadshotellet i Värnamo och det var i bruk i hela 102 år innan det den 14 november 1952 brann ner. Därefter kom det att dröja tre år innan Värnamo Stadshotell stod klart igen; detta var i mars 1955. På den tiden var hotellet toppmodernt och väldigt omskrivet och omtalat. Man hade t.ex. uttag för TV långt innan det visades några program i Sverige och receptionen var utrustad med telex för att kunna ha kontakt med de stora hotellen i övriga världen. Den smäckra spiraltrappan i lobbyn finns kvar än idag och är ett av de mest fotograferade motiven i hela Värnamo. Hotellet hade också hiss, vilket gjorde att Värnamoborna kom dit bara för att få provåka hissen.

Hotell Tre Liljor

1819 grundades Värnamo Möbelfabrik av K.A. Hägg från Bodafors och S.G. Lundberg från Sävsjö. Man byggde fabriken på tomten utmed Lagan. I början tillverkade man pinnstolar och folk gav därför fabriken namnet ”pinnstolsfabriken”. Detta har man även gjort en visa om med texten ”Han svarvar pinnar det må Ni tro, på stolfabriken i Värnamo”.
Med tiden övergick tillverkningen alltmer till bostadsmöbler. 1918 övertogs möbeltillverkningen av AB Svenska Möbelfabrikerna. Inför semestern vid halvårsskiftet 1970 avvecklade man den ”gamla stolfabriken”, men byggnaderna stod kvar tills slutet av 1973 då de revs för att ge plats åt ”ett nytt tre liljor”. Det nya hotellet stod klart 1984. Namnet ”Tre liljor” kommer från ett utskänkningsställe som låg på tomten under 1800-talet, där tre vackra flickor serverade och skötte om gästerna. Idag har hotellet 39 rum varav 2 lägenheter. 

Galleria Flanaden, såsom det såg ut förr. Foto: Historiska sällskapet gamla Wernamo

Galleria Flanaden

Innan man byggde en galleria vid Flanaden låg där ett stort hus som kallades ”Jungfru Maria”. Huset fick sitt namn efter den ogifta och starkt religiösa kvinnan som bodde och ägde huset. Hon hade matservering och rum för resande. Man kan efterlikna detta med nutidens Bed & Breakfast. 1960 rev man det gamla huset och 1962 stod galleria Flanaden klart. 1968 gjorde man en ny ombyggnad och öppnade upp gallerian i båda ändarna, en s.k. mötespassage. Nu ligger här en rad olika affärer såsom Lindex, H&M, Hemtex och Gallerix.

Åbron

1836 byggde man Åbron som går över Lagan för att öka framkomligheten genom staden. Man byggde om bron under andra världskriget och trots att den byggdes om just då blev den mycket bra och stark - så stark att den håller än idag.

Nordea-huset

1902 blev Nordea-huset färdigbyggt och användes då som charkuteri- och speceriaffär.
1920 tog Smålandsbanken över fastigheten och 1977 rev man det gamla huset för att bygga en modernare byggnad. Detta var det första huset i Värnamo vars grund göts av betong. I juli 1972 ändrades Smålandsbanken till Götabanken och 1994 gjordes en sammanslagning med Nordbanken, som på senare år har blivit Nordea. Nu finns bland andra Önska IK-Form i samma byggnad.

Gamla Tingshuset

Vid Gästisplan, där vägarna från Nydala, Växjö och Tånnö möttes, låg tingshuset för hela Finnveden. Finnveden är samlingsnamnet på hela Värnamo kommun. Här pågick tingsrättsförhandlingar för delarna Västbo, Östbo och Sunnerbo fram till 1779. 1829 brann tingshuset ner genom en ”vådeld”, dvs. en brand som orsakats av slarv och misstag.

I tingshuset fanns bland annat en källare med ingång i form av en plåtlucka i golvet. Utrymmet som fanns där under var till för att förvara intagna personer som väntade på att få sin rättegång. Man har från berättelser fått veta att det var vanligt att man ”glömde” bort människorna som fanns där; detta ska ha hänt vid flera tillfällen.
Tingshuset hade sin verksamhet i huset fram till 1906 då Östbotinget flyttade upp till det nybyggda tingshuset vid Kyrktorget i Värnamo och Västbotinget flyttade till Reftele. Då hyrde Elementarläroverket lokaler där mellan 1906 och 1911. 1924-1929 fanns här flera bostadslägenheter. Hotell- och restaurangverksamhet fanns sedan här 1929-1960. Idag används huset som lokal för olika företag.

Gästgivargården

Gästgivargården byggdes troligen redan på 1820-talet, först fanns där en handelbod. Från 1867 hyrde det nygrundade Wernamo Elementarläroverk huset för att låta en del pojkar som gick på läroverket bo där. 1870 köpte rektorn Swen P. Nilsson hela huset och fortsatte sin undervisning, han hade även en del elever inackorderade där. Från 1885 fram till 1938 användes huset som boende till olika rika män och familjer. 1938 öppnades det en restaurang- och hotellrörelse med namnet ”Turisten” och familjen Jakobsson drev rörelsen fram till 1969 då Karl-Erik och Anna-Stina Svensson tog över och fortsatte med serveringen och uthyrningen i 19 år. Efter att man hade gjort en grundlig renovering flyttade Svarta Pannan in och stannade endast ett år, därefter kunde man under tio års tid njuta av asiatisk mat. 1999 köpte Conny Sandelin och Ulla Enocksson denna historiska byggnad och planerade att öppna en ny gästgivargård i ”gamla stan”. Här ligger den än idag.

Järnvägen

1876 kom den första järnvägen till Värnamo men denna järnväg höll på att ställa till riktiga problem. Järnvägen som byggdes då var den första delen av järnvägen som än idag går mellan Halmstad och Nässjö. Det fanns tre olika järnvägsbolag på den tiden och alla dessa bolag ville ha varsitt stationshus. Så blev dock inte fallet utan Småland och Skåne kunde enas om att bygga ett tillsammans och Värnamo byggde ett eget. Småland-Skånes stationshus togs aldrig i bruk och Värnamos stationshus flyttade man år 1898 en halv kilometer norrut till den plats där det ligger idag. Småland-Skånes byggnad blev Värnamos poststation och här hade Posten sin verksamhet i 75 år. Hade alla bolagen fått varsitt stationshus hade vi idag kanske haft tre olika stationer inom ett avstånd på 200 meter!

Brandkåren och Sten Stures Gatukök

1813 fick man nattväktare och brandpatruller som skulle släcka bränder om några sådana upptäcktes. ”Larmtekniken” som man använde sig av gick ut på att om nattväktaren upptäckte en brand, blåste han i en lur som hängde utanför kyrkväktaren. Kyrkväktaren ringde sedan i kyrkklockorna för att brandpatrullen som var i tjänst skulle rycka ut. 1909 byggde man en brandstation där gatuköket Sten Stures ligger idag. Denna brandstation var i bruk fram till 1950, då man flyttade till nybygget vid Lagastigen. 1958 startade Sten Stures och 1982 byggdes det gatukök som än idag ligger kvar på platsen. Gatuköket är inte bara ett gatukök utan även en träffpunkt för människor, lunchservering för återkommande gäster och det perfekta stället att avsluta dansen eller festen med.