Gummifabriken

På Jönköpingsvägen i Värnamo finns Gummifabriken - En nod för kreativitet, inspiration, innovation, utveckling, kontakter och kunskap. Med häftiga lokaler, utbildningar och verksamheter erbjuder vi platsen för inspirerande och utvecklande möten. Här bedrivs en väl avvägd mix av såväl offentliga som privata verksamheter med fokus på kunskapsgenererande och innovation.