Till Värnamo med bil

Mitt i södra Sverige, där E4:an och riksväg 27 korsar varandra, ligger Värnamo. Från norr och söder når du oss snabbast via E4:an. Avfarterna 84 och 85 är södra respektive norra avfarten till Värnamo. Från Göteborg tar du dig hit via riksväg 40 till Borås, därifrån på riksväg 27 till Värnamo. Du som kommer österifrån, till exempel Kalmar, kan nå oss via riksväg 25 och sedan riksväg 27 mot Göteborg.