Värnamos historia

Första gången Värnamo nämns i nedskriven historia är år 1238. Detta var i samband med att Birger Jarl löste en tvist mellan munkarna i Nydala och traktens bönder. Marknadsplatsen i Värnamo har anor från 1200-talet; omkring det årtalet hade människor börjat bosätta sig i just vår stad. År 1871 bildades Värnamo köping. Värnamo fick sina stadsrättigheter 1920 och 1971 bildades Värnamo kommun med Värnamo som centralort.

Värnamo kommunvapen

”Lagans blå vatten framseglade genom gyllene skördefält” – detta är den vanliga beskrivningen av vårt stadsvapen. Den 4 november 1921 kom dock ett förslag på stadsvapnet från riksheraldikern med orden: "En blå bjälkvis ställd ström på guldfält"

Detta tolkades enligt följande: Motivet är Lagans blå vatten, framrinnande genom (den gula) mosanden.